Straż Miejska m. st. Warszawy – kolejna udana akcja

Czy zastanawialiście się kiedyś czym zajmuje się Straż Miejska? Ja często. Do tej pory nie rozumiem przyczyny dla której istnieje Straż Miejska i osobno Policja. Po co istnieje Policja – wiem. Natomiast działania Straży Miejskiej jawią mi się, jako związane głównie z wlepianiem mandatów za źle zaparkowane samochody. Jakiś czas temu drastycznie zwiększono uprawnienia Straży Miejskiej zezwalając na rejestrowanie wykroczeń drogowych. I super – tyle, że osobiście nie widzę Straży Miejskiej w akcji. Ze strony http://strazmiejska.kei.pl zacytuję co może strażnik:

Strażnicy wykonując zadania mają prawo do:
– udzielania pouczeń (rewelacja – w jakim zakresie???)
– legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości
– ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji
– nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia
– dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
– usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonym w przepisach o ruchu drogowym (to wydaje się być głównym zadaniem)
– wydawania poleceń (następny rewelacyjny zapis)
– żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych
– zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji
– obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych

Do zadań Straży Miejskiej m. st. Warszawy należy w szczególności:
– ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
– czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym
– współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń
– zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia
– ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej
– współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych
– doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób
– informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi
– konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy

I wszystko pięknie. Tylko zatem po co tworzone są mieszane patrole Straży Miejskiej z Policją??? Skoro tak naprawdę Straż nie ma zbyt wielkich uprawnień w jakim celu ją powołano?

Parę dni temu warszawski Ursynów nawiedziła nawałnica – zalane zostały garaże i parkingi. Ludzie ratując dobytek i samochody wjechali najwyżej jak się dało. Straż Miejska „współdziałając z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń” wlepiła mandaty za złe parkowanie właścicielom samochodów, które wtoczono na trawniki ratując je przed powodzią. Gratulujemy!!!

Mariusz

Udostępnianie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.